top of page
  • Writer's pictureNorthern Kitchen

SETTING STANDARDSIn large parts of Europe, the kitchen is seen as a piece of furniture. You bring the kitchen with you when you move. Our kitchens are built to handle 3 moves during their lifetime. This corresponds to approximately the number of times you move as an adult. The kitchen should be able to follow you through life. By producing what may be the world's best kitchens, we link the concept of quality and durability. A long life of duty is in fact sustainable.


Furniture, components and materials must have passed all qualification tests to be allowed in the collection. A stress test for our kitchens - but a strong evidence of the high quality we possess.


------------------------------


I stora delar av Europa är normen att köket inte är en del av ditt hus eller din lägenhet, det ses som ett möbel. Så när du flyttar tar du köket med dig. Våra kök är byggda för att hantera tre drag under deras livstid. Detta motsvarar ungefär antalet gånger du flyttar som vuxen. Genom att producera vad vi tycker är världens bästa kök kopplar vi samman begreppet kvalitet och hållbarhet.


Alla möbler, komponenter och material måste ha klarat alla våra hårda kvalifikationstester. Ett stresstest för våra kök - men lång livslängd är hållbart.

13 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page