top of page
  • Writer's pictureNorthern Kitchen

NOT JUST RESPONSIBLE & SUSTAINABLE PRODUCTIONThe principle of environmental responsibility is not just empty words for us at northern kitchen. This is the conceptual basis for our entire corporate policy. All our kitchens, bathrooms and storage solutions meet strict international standards for quality, environmental protection and energy conservation. ⠀


- With nobilia as our partner, we are the first kitchen manufacturer to meet the PEFC (Forest Certification Systems Approval Program) requirements. This proves our interest in preserving a comfortable environment, as well as a responsible approach to handling valuable raw materials such as wood. ⠀


- All wood for creating doors, countertops and kitchen furniture is received in our factories from companies that ensure sustainable use and renewal of forest resources.


- By choosing our furnitures, certified according to PEFC requirements, your company demonstrates its responsible attitude to the environment and health of your employees and your end consumers


 

Principen om miljöansvar är inte bara tomma ord för oss på northern kitchen. Detta är den begreppsmässiga grunden för hela vår företagspolitik. Alla våra kök, badrum och förvaringslösningar uppfyller stränga internationella standarder för kvalitet, miljöskydd och energibevarande. ⠀

- Den första kökstillverkaren som uppfyller PEFC-kraven (Forest Certifiering Systems godkännandeprogram). Detta bevisar vårt intresse av att bevara en bekväm miljö, samt ett ansvarsfullt tillvägagångssätt för hantering av värdefulla råvaror som trä.


- Allt trä för att skapa luckor, bänkskivor och möbler tas emot i våra fabriker från företag som säkerställer hållbar användning och förnyelse av skogsresurser.


- Genom att välja våra möbler, certifierade enligt PEFC-krav demonstrerar ditt företag sin ansvarsfulla inställning till miljön och hälsa hos dina anställda och dina slutkonsumenter.

12 views0 comments

Comments


bottom of page