• Northern Kitchen

SAFE & SUSTAINABLE DELIVERY


Our parent company nobilia owns over 150 environmentally classified trucks that deliver over 3000 kitchens a day throughout Europe!


So, Is it sustainable for a company to run its own logistics?

The difference is large compared to allowing external freight forwarders to handle transport. We have removed transhipments that can damage the goods and we have no unnecessary transport between logistics centers. From factory to customer with optimally planned routes for optimal fuel economy. Fast, damage-free and environmentally friendly.SÄKER & HÅLLBAR LEVERANS


Vårt moderföretag nobilia äger över 150 miljöklassade lastbilar som levererar över 3000 kök om dagen i hela Europa!


Så, är det hållbart för ett företag att driva sin egen logistik?

Skillnaden är stor jämfört med att låta externa speditörer sköta transporten. Vi har tagit bort omlastningar som kan skada godset och vi har inga onödiga transporterar mellan logistikcentra. Från fabrik till kund med optimalt planerade rutter för optimal bränsleekonomi. Snabbt, skadefritt och miljövänligt.

9 views0 comments

Recent Posts

See All

PROJECT

 

Scandinavia

the Baltic region

 

BRANDS & HERITAGE

 

noblessa

nobilia group

 

SOCIAL & ENVIRONMENTAL

 

Certificates

Environment responsibility

 

 

© 2019 by northern kitchen group - a part of the nobilia network 

  • LinkedIn - White Circle

Sustainable high quality kitchens