top of page
  • Writer's pictureNorthern Kitchen

MEET KARL-HEINZ AND WERNER

Meet Karl-Heinz and Werner - two heroes from nobilias logistic fleet! Follow them through a work day in this report by Mercedez-Benz magazine RoadStars


"Whether in Münster or in Marseille - the only one who can open and unload a Nobilia trailer is a Nobilia employee. This way, the kitchen manufacturer can easily follow who has unloaded when, which makes it easier to process complaints.


'We attach great importance to the trailer being unloaded professionally, and it works best with our own drivers,' says Mefrouche." 

TRÄFFA TVÅ AV VÅRA HJÄLTAR


Möt Karl-Heinz och Werner - två hjältar från nobilias logistiska flotta! Följ dem genom en arbetsdag i den här rapporten från Mercedez-Benz-tidningen RoadStars "Oavsett om det är i Münster eller i Marseille - den enda som kan öppna och lossa en Nobilia-trailer är en Nobilia-anställd. På detta sätt kan kökstillverkaren enkelt följa vem som har lossat när, vilket gör det lättare att behandla klagomål. "Vi lägger stor vikt vid att trailern lossas professionellt och den fungerar bäst med våra egna förare," säger Mefrouche. " Läs hela berättelsen här: https://roadstars.mer Mercedes-benz.com/sv_SE/magazine/2019/june/karl-heinz-and-werner-deliver-kitchen-möbler-throughout-europe.html
24 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page