top of page
  • Writer's pictureNorthern Kitchen

KITCHEN PRODUCTION FOR KV. ROSTERIET

Updated: Jun 16, 2020

A proud collaboration with full focus on sustainability together with Vasakronan & Betonmast Sweden. With full focus on sustainability and responsible management of raw materials for a sustainable future in Stockholm city center. The area has a wide range of services, restaurants, shopping and unbeatable communications. The idea behind Rosteriet is that, based on the site's conditions and needs, tailor a neighborhood with a variety of housing sizes, apartment types and operating rooms. Shops along Liljeholmsvägen provide an active street space, a café in the corner of the block contributes to social exchange and meetings. The large preschool in the ground floor faces the Trekantsparken, creates life and movement in the area and provides good opportunities for families with children in the neighborhood.


 

Köksproduktion pågår nu för Kv. Rosteriet!


Ett stolt samarbete med fullt fokus på hållbarhet tillsammans med Vasakronan & Betonmast Sverige. Med fullt fokus på hållbarhet och ansvarsfull hantering av råvaror för en hållbar framtid i Stockholms växande innerstad .


Området har ett brett utbud av service, restauranger, shopping och oslagbara kommunikationer. Idén bakom Rosteriet är att utifrån platsens förutsättningar och behov skräddarsy ett kvarter med en mångfald av bostadsstorlekar, lägenhetstyper och verksamhetslokaler. Butiker mot Liljeholmsvägen ger ett aktivt gaturum, en cafélokal i kvarterets hörn bidrar till socialt utbyte och möten. Den stora förskolan i bottenplanet ligger vänd ut mot Trekantsparken, skapar liv och rörelse i området och ger goda möjligheter för barnfamiljer i kvarteret.
17 views0 comments

Bình luận


bottom of page