top of page

Vårt hållbarhetsarbete

Hållbarhet vår drivkraft för innovation

Som dotterbolag till nobilia är vi stolta leverantörer av kök som produceras med hållbarhet i fokus genom hela livscykeln - från skogen där träet utvinns utan att utarma beståndet, genom hela produktions- och leveranskedjan ända fram till den dag det är dags att byta ut och återvinna köket. Med hjälp av innovativa idéer och lösningar utmanar vi ständigt oss själva i att göra så små avtryck på planeten som möjligt. I nobilias hållbarhetsjournal kan du läsa mer om vilka hållbarhetsåtgärder vi vidtar och hur vi alltid sätter människan, och därmed samhället, i centrum av vår produktcykel.

csm_rohstoffe_header_stage_d80f6720dd.jpg

Agera 
Hållbart

En av de största utmaningarna vi står inför just nu är att bevara vår miljö och därmed förutsättningarna för mänskligt liv. Hållbart agerande är ett sätt att nå detta mål.
csm_lieferkette_header_stage_9591c39d90.jpg
bottom of page