top of page

Integritet och personuppgiftspolicy

Våra skyldigheter

northern kitchen värnar om att skydda din personliga integritet. Vi arbetar därför för att alltid skydda dina personuppgifter enligt gällande lag. Northern kitchen är så kallat personuppgiftsansvarig för dina personuppgifter.

Personuppgifter är all information som på ett eller annat sätt kan kopplas till din person. Det kan till exempel vara uppgifter som ditt namn, ditt personnummer eller din e-postadress.

Dina rättigheter

Du har rätt att begära tillgång till och rättelse eller radering av dina personuppgifter eller begränsning av behandlingen av dina personuppgifter, att invända mot vår behandling av dina personuppgifter samt att i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format få ut dina personuppgifter som du har tillhandahållit oss.
Du har även möjlighet att ge in klagomål på vår behandling av dina personuppgifter till relevant tillsynsmyndighet, som i Sverige är Datainspektionen.
Du har alltid rätt att avregistrera dig från direktmarknadsföring genom att kontakta oss.

Läs mer

Tveka inte att höra av dig

Om du har frågor eller synpunkter på vår behandling av personuppgifter är du alltid välkommen att kontakta oss. Vi har telefonnummer 010-456 75 00 och e-post info@nkitchen.com

bottom of page